Revalidatie

De praktijk is gespecialiseerd in het revalideren van sportspecifieke en orthopedische letsels. De revalidatie bestaat enerzijds uit een adequate manuele therapie en anderzijds een individueel actieve functionele revalidatie. Het is de bedoeling elk individu zo vroeg mogelijk doelgericht actief te laten revalideren.
Nadien kunnen sportspecifieke veldrevalidaties ervoor zorgen dat de sporter meteen aan een maximale intensiteit zijn sport kan uitoefenen.

Manuele therapie

Afhankelijk van het letsel (spier, pees, gewricht) worden doelgerichte manuele behandelingstechnieken gebruikt om de verstoorde structuren zo snel mogelijk te normaliseren. Dit kan gaan van mobilisatie en manipulatie tot stretching, dwarse fricties en myofasciale technieken.

Actieve functionele revalidatie

Onder actieve functionele revalidatie verstaan we het zo snel mogelijk integreren van actieve oefentherapie, om zo het herstel te versnellen of te optimaliseren. Afhankelijk van het letsel en stadium van de revalidatie kan dit gaan om mobiliserende, stabiliserende of spierversterkende oefentherapie. De individuele oefentherapie is steeds gelinkt aan uitgangshouding en bewegingen uit het dagelijkse leven of sportgerichte uitgaanshoudingen.

Sportspecifieke veldrevalidatie

Op het einde van de revalidatie kan alles geoptimaliseerd worden met sportspecifieke piste – of veldtraining. Op deze manier kunnen we het aangedane lidmaat intensiever gaan belasten en kunnen sportspecifieke bewegingen in de revalidatie verder geïntegreerd worden. Hierna is de sporter klaar om zijn sport onmiddellijk intensief uit te oefenen.

Aquarevalidatie

Revalideren in het water laat ons toe al heel vroeg in een revalidatie enige actieve inspanning te vragen van het lichaam en van gekwetste ledematen in het bijzonder. Hierbij schakelen we alle vormen van schokbelasting uit, en kunnen we toch doelgericht werken om een letsel zo snel mogelijk te laten helen, door de circulatie vrij vroeg op gang te brengen. Ook is deze vorm van trainen het perfecte alternatief om aan de conditie te blijven werken.